Radca prawny - przydatne informacje

Raca prawny

Radca prawny - prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest zakres spraw, w których mogą występować przed Sądami. W przeciwieństwie bowiem do adwokatów - radca prawny nie może występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Dodatkowo radcowie prawni mają inny od adwokatów kolor wykończenia togi.
(www.wikipedia.org)
W historii zawodu radcowskiego można wyróżnić trzy etapy. Pierwszy rozpoczyna się 13 grudnia 1961 r. W tym dniu Rada Ministrów wydała uchwałę w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych (M.P.Nr 96, poz. 406) nakazującą tym podmiotom korzystanie z usług prawnych wyłącznie radców prawnych zatrudnianych przez te jednostki. Drugi etap zaczyna się 6 lipca 1982 r., kiedy to Sejm PRL uchwalił ustawę o radcach prawnych określając zasady wykonywania obsługi prawnej przez radców prawnych, jej organizację oraz legitymizując działania samorządu radców prawnych. Za początek trzeciego etapu uważa się uchwalenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, która w art. 24 wymieniała udzielanie pomocy prawnej jako jeden z rodzajów działalności gospodarczej (w rozumieniu tej ustawy), świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Radca prokuratorii | Tajny radca

Portale o podobnej tematyce:Przygotowywujesz się do egzaminu? Zobacz:

FCE | CAE | CPE | Matura z angielskiego | Gramatyka angielska | Testy z angielskiego


Zapraszamy do portalu Angielski.EDU.pl